Đã triển khai nhiều kênh nhưng chưa có hệ thống đo lường, tối ưu hiệu quả nên tỷ lệ chuyển đổi thấp, hoạt động Marketing chưa đạt mục tiêu

Đã triển khai nhiều kênh nhưng chưa có hệ thống đo lường, tối ưu hiệu quả nên tỷ lệ chuyển đổi thấp, hoạt động Marketing chưa đạt mục tiêu
  • Tags
Về đầu trang
0962085490