1. Hoạch định chiến lược hiệu quả cho từng dự án

 • Nghiên cứu chuyên sâu Doanh nghiệp - Đối thủ - Khách hàng mục tiêu.

 • Tư vấn chiến lược ngành hàng, chiến lược mục tiêu và chiến lược kênh

 • Tư vấn tối ưu sản phẩm và xây dựng các chương trình ưu đãi tối ưu hóa chuyển đổi và gia tăng doanh số.

Xem thêm
1. Hoạch định chiến lược hiệu quả cho từng dự án

2. Xây dựng content hiệu quả bằng các phương pháp chuyên sâu

 • Áp dụng mô hình 3D nghiên cứu insight khách hàng

 • Áp dụng mô hình AIDA sáng tạo nội dung theo hành trình khách hàng

 • Xây dựng content chất lượng, đáp ứng mục tiêu quảng cáo

Xem thêm
2. Xây dựng content hiệu quả bằng các phương pháp chuyên sâu

3. Tăng tỷ lệ chuyển đổi thông qua am hiểu chuyên sâu công cụ

 • Áp dụng công cụ phù hợp với chiến thuật quảng cáo

 • Ứng dụng công cụ nhằm tăng chuyển đổi qua phễu khách hàng

 • Liên tục thử nghiệm, update các công cụ mới và tối ưu kết quả

Xem thêm
3. Tăng tỷ lệ chuyển đổi thông qua am hiểu chuyên sâu công cụ

4. Đa dạng hoá hình thức quảng cáo

 • Lựa chọn các hình thức quảng cáo tăng chuyển đổi hiệu quả nhất

 • Nhân sự có kinh nghiệm chuyên sâu, update xu hướng thị trường liên tục 

 • Áp dụng các phương pháp quảng cáo, phương pháp insight đánh đúng nỗi đau khách hàng

Xem thêm
4. Đa dạng hoá hình thức quảng cáo

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Hàng trăm doanh nghiệp đã thành công. Hãy trao đổi cùng chúng tôi về giải pháp cho doanh nghiệp bạn.

Đăng ký ngay
Về đầu trang
0962085490